9 tháng không có giao dịch, cổ phiếu GAB của Công ty khai khoáng và quản lý tài sản FLC bị kiểm soát từ ngày 5/1/2023

9 tháng không có giao dịch, cổ phiếu GAB của Công ty khai khoáng và quản lý tài sản FLC bị kiểm soát từ ngày 5/1/2023

9 tháng không có giao dịch, cổ phiếu GAB của Công ty khai khoáng và quản lý tài sản FLC bị kiểm soát từ ngày 5/1/2023 - Tin vừa cập nhật bởi đội ngũ biên tập. Xem ngay 9 tháng không có giao dịch, cổ phiếu GAB của Công ty khai khoáng và quản lý tài sản FLC bị kiểm soát từ ngày 5/1/2023

Công ty vừa gửi thông báo về họp ĐHĐCĐ lần 3, do 2 lần trước bất thành vì số cổ đông dự họp đại diện không đủ từ 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

9 tháng không có giao dịch, cổ phiếu GAB của Công ty khai khoáng và quản lý tài sản FLC bị kiểm soát từ ngày 5/1

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) quyết định chuyển cổ phiếu GAB của CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 5/1/2023.

Nguyên nhân là do GAB không có giao dịch trong vòng 9 tháng, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty vừa gửi thông báo về họp ĐHĐCĐ lần 3, do 2 lần trước bất thành vì số cổ đông dự họp đại diện không đủ từ 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Về kinh doanh, quý 3/2022 GAB ghi nhận doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh. Cụ thể, Công ty đạt hơn 7 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 94% so với quý 3/2021. Khấu trừ đi các khoản chi, GAB báo lỗ sau thuế 1,26 tỷ đồng trong khi quý 3/2021 vẫn lãi hơn 200 triệu.

[tinmoi]

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 41% xuống 174 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn triệt tiêu phần lớn doanh thu, kết quả GAB lỗ gần 1,3 tỷ đồng sau 3 quý.

Tại thời điểm cuối quý 3/2022, tổng tài sản của GAB đạt 242 tỷ đồng, giảm 48 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả giảm gần 50 tỷ xuống còn hơn 80 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu ghi nhận hơn 162 tỷ đồng, LNST chưa phân phối tại thời điểm 30/9 đạt hơn 13 tỷ đồng.

GAB có tiền thân là CTCP Gạch Tuynel – Đò Lèn Hậu Lộc và CTCP Vật liệu Xây dựng FLC, được thành lập vào tháng 5/2016. Hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty là vật liệu xây dựng (trọng tâm là sản phẩm gạch Tuynel).

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bán sạch cổ phần tại công ty sở hữu lô đất 4.000m2 tại Hà Nội?

Theo cafef

0/5 (0 Reviews)