Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu cập nhật ngày 28/8/2020

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu cập nhật ngày 28/8/2020

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu cập nhật ngày 28/8/2020 - Tin tức được cập nhật bởi đội ngũ biên tập. Xem ngay Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu cập nhật ngày 28/8/2020

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

VTJ, PET, SAF, VNT, CVN, TTZ, QHD, EPC, PBC, TR1: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Thương mại và đầu tư Vi na ta ba (VTJ): CTCP Invest Tây Đại Dương đã mua 1,7 triệu cp (tỷ lệ 15%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Invest Tây Đại Dương không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 18/8/2020.

Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (PET): Ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch ông Hà sở hữu 2.534.989 cp (tỷ lệ 2,93). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/8 đến 29/9/2020.

CTCP Lương thực thực phẩm Safoco (SAF): Ông Trần Ngọc Vĩnh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.973.822 cp (tỷ lệ 19,63%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Vĩnh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 21/8/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SAF, ông Trần Văn Lợi, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.987.900 cp (tỷ lệ 19,77%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/8/2020.

CTCP Giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT): CTCP Transimex đăng ký mua 236.000 cp. Trước giao dịch Transimex sở hữu 1.815.140 cp (tỷ lệ 15,26%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/8 đến 25/9/2020.

CTCP Vinam (CVN): Ông Lê Đức Khanh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 600.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1 triệu cp (tỷ lệ 12,12%) xuống 400.000 cp (tỷ lệ 4,85%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/8/2020.

[tinmoi]

CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung (TTZ): Ông Yang Xiao Dong, Ủy viên HĐQT, đã bán 250.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 193.272 cp (tỷ lệ 2,55%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 3/8 đến 25/8/2020.

CTCP Que hàn điện Việt Đức (QHD): Ông Đặng Quốc Dũng, Thành viên BKS, đăng ký bán 320.000 cp trong tổng số 335.000 cp (tỷ lệ 6,06%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/8 đến 28/9/2020.

CTCP Cà phê Ea Pốk (EPC): Ông Ngô Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1.779.270 cp. Trước giao dịch ông Hùng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/8 đến 25/9/2020.

CTCP Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco (PBC): Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường đã bán 1,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3,5 triệu cp (tỷ lệ 8,75%). Giao dịch thực hiện từ 18/8 đến 20/8/2020.

CTCP Vận tải 1 Traco (TR1): Ông Lê Văn Minh, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 285.152 cp trong tổng số 294.903 cp (tỷ lệ 6,42%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/8 đến 28/9/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TR1, cùng thời gian, ông Ngô Hoàng Anh, con bà Đỗ Thị Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Ngô Hoàng Anh không sở hữu cổ phiếu nào.

VNM, STB, CRE, QTP, LMH, DAH, ELC, YTC, C32: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Theo cafef

0/5 (0 Reviews)