Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HSG, REE, SAS, SFI, IMP, HAH, PPE, MDC, KSE, VNP, DCF

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HSG, REE, SAS, SFI, IMP, HAH, PPE, MDC, KSE, VNP, DCF

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HSG, REE, SAS, SFI, IMP, HAH, PPE, MDC, KSE, VNP, DCF - Thông tin vừa cập nhật bởi đội ngũ biên tập. Xem ngay Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HSG, REE, SAS, SFI, IMP, HAH, PPE, MDC, KSE, VNP, DCF

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

HSG, REE, SAS, SFI, IMP, HAH, PPE, MDC, KSE, VNP, DCF: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Bà Hoàng Thị Xuân Hương, em ông Hoàng Xuân Huy – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 357.500 cp (tỷ lệ 0,08%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 23/9/2020.

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, Thành viên HĐQT, đã mua 2.972.216 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.057.040 cp (tỷ lệ 1,95%). Giao dịch thực hiện từ 27/7 đến 21/8/2020.

CTCP Dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất (SAS): Công ty TNHH Thương mại Duy Anh đăng ký mua 2.948.900 cp. Trước giao dịch công ty Duy Anh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 23/9/2020.

CTCP Đại lý vận tải Safi (SFI): Ông Nguyễn Hoàng Anh, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 2.753.000 cp (tỷ lệ 18,56%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/8 đến 24/9/2020.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP): Ông Nguyễn Quốc Định, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 126.590 cp trong tổng số 646.594 cp (tỷ lệ 1,01%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/8 đến 25/9/2020.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTCP Cánh đồng Xanh đã mua 180.000 cp trong tổng số 500.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.180.000 cp (tỷ lệ 4,47%). Giao dịch thực hiện từ 23/7 đến 21/8/2020.

CTCP tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (PPE): Ông Lê Cảnh toàn, Giám đốc, đăng ký bán 350.000 cp trong tổng số 463.500 cp (tỷ lệ 23,18%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/8 đến 25/9/2020.

[tinmoi]

Cũng liên quan cổ phiếu PPE, cùng thời gian,ông Thái Minh Dương, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 350.000 cp trong tổng số 463.800 cp (tỷ lệ 23,19%) đang sở hữu.

CTCP Than Mông Dương – Vinacomin (MDC): Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đăng ký mua 1.091.271 cp. Trước giao dịch Vinacomin sở hữu 12.830.654 cp (tỷ lệ 59,9%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 22/9/2020.

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Bà Hán Thị Vân Khánh, em ông Hán Công Khanh – Thành viên BKT nội bộ – đã bán toàn bội 140.700 cp (tỷ lệ 0,35%). Giao dịch thực hiện từ 14/8 đến 17/8/2020.

CTCP XNK Thủy sản Khánh Hòa (KSE): Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán toàn bộ 132.200 cp (tỷ lệ 11,42%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 22/7 đến 19/8/2020.

CTCP Nhựa Việt Nam (VNP): Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 700.000 cp trong tổng số 1 triệu cp (tỷ lệ 5,15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 23/9/2020.

CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 (DCF): Ông Lê Chí Trung, em ông Lê Chí Chuân – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 423.631 cp (tỷ lệ 8,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 22/9/2020.

SFI, STG, NKG, VFS, L12, BM9, L61: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Theo cafef

0/5 (0 Reviews)