Thông tin tuổi nghỉ hưu áp dụng từ ngày 1/1/2021

Thông tin tuổi nghỉ hưu áp dụng từ ngày 1/1/2021

Thông tin tuổi nghỉ hưu áp dụng từ ngày 1/1/2021 - Tin vừa cập nhật bởi đội ngũ biên tập. Xem ngay Thông tin tuổi nghỉ hưu áp dụng từ ngày 1/1/2021

Sau năm 2021, cứ mỗi năm tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi với lao động nam và 60 tuổi với lao động nữ.

Chi tiết tuổi nghỉ hưu áp dụng từ ngày 1/1/2021

Theo Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường năm 2021 là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi với lao động nam và 60 tuổi với lao động nữ. Cụ thể như sau: 

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

[tinmoi]

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Think tank Hoa Kỳ: Tại sao dân số trẻ và đông gấp gần 3 lần nhưng Indonesia lại tụt hậu về sản xuất và thu hút FDI so với Việt Nam?

Theo cafef

0/5 (0 Reviews)